Skip to main content

Houtbaai geeft een ruime dienstverlening waarbij we de klant volledig ontzorgen. Zo houden we rekening met het vermogen en de onderneming van onze klanten en zijn we erg betrokken. Dit leidt tot creatieve en pragmatische oplossingen.

Houtbaai komt tussen voor het beheren, waarderen, overdragen, verdelen en analyseren van onroerend goed. We adviseren u bij de meest uiteenlopende projecten en bij het doordacht structureren van uw vermogen, ook internationaal.

Door jaren ervaring in de sector vinden we steeds een oplossing met een focus op de persoonlijke doelstellingen van onze klanten.

Vastgoedadvies

Houtbaai komt tussen wanneer men op zoek is naar een totaaloplossing of wanneer anderen zich op onontgonnen terrein begeven. Ieder volume wordt als een volwaardige uitdaging gezien.

 • Beheer vastgoed en investeringen
 • Haalbaarheidsstudies en onderhandelingen
 • Deal-sourcing en investor search voor complexe dossiers
 • Algemene coördinatie verkoop- en aankoopproces
 • Familiale vastgoedplanning

Schattingen

We werken snel en zeer accuraat. Daarnaast slagen we er steeds in om de hand te leggen op een realistische waarde, zelfs voor uitzonderlijke goederen.

 • Venale waardebepaling en marktonderzoek
 • Bindende schatting Vlabel bij aangifte van nalatenschap
 • Financiering en overzicht portefeuille
 • Gerechtelijke procedure (expertise)
 • Huurwaardebepaling, waardering vruchtgebruik, schatting erfpachtvergoeding

Makelaar

We zullen steeds commercieel de opportuniteiten creëren die de belangen van onze klanten het best dienen. Met de nodige inzichten, creativiteit en een sterk netwerk vinden we voor ieder onroerend goed nieuwe mogelijkheden via ontwikkeling, verkoop of verhuur.

 • Koop en verkoop
 • Huur en verhuur
 • Plaatsbeschrijvingen
 • Complexe eigendommen en situaties

Stedenbouwkundig advies

We analyseren en organiseren uw vastgoedproject. Met directe toegang tot beslissingnemers en technisch experts, veel goodwill, maar vooral heel veel energie en gezond verstand kunnen we ieder dossier bolwerken.

 • Inschatting stedenbouwkundig potentieel
 • Operationele coördinatie vergunningen en verkavelingen
 • Procedurele bijstand in samenwerking met advocaten
 • Onderhandelingen met administraties en aanpalers

Houtbaai staat haar klanten bij in het optimaal organiseren en doen renderen van hun vermogen. We zijn daarbij creatief en waken over het grotere verhaal. Door een intensieve samenwerking met uw (private) bankiers en notaris komen we tot de beste resultaten. Zo denken we breed en praktisch na over de uitbouw en het behoud van uw vermogen.

 • Overzicht portefeuille en rationalisering
 • Vastgoedinvesteringen en verhogen rendement
 • Deal sourcing en investeringsanalyse
 • Waardering specifieke activa en ondernemingen
 • Familiale vastgoedplanning (schenkingen, erfenis, huwelijk)

Ook binnen uw onderneming wenst u soms een vertrouwenspersoon aan uw zijde. Houtbaai weet steeds het operationele aan het juridische te verbinden zodat onze tussenkomst duurzame samenwerkingen creëert en de core business faciliteert. We hebben een brede kennis van uiteenlopende sectoren en hun gebruiken. Hierdoor kunnen we klanten bijstaan in hun overnames, partnerships en onderhandelingen met klanten en leveranciers.

 • Onderhandelen aandeelhoudersovereenkomsten
 • Overdracht aandelen (coördinatie due diligence en opmaak NDA, LOI, SPA)
 • Oprichting complexe vennootschappen en samenwerkingen
 • Handelscontracten